నేను వార్నింగ్ ఎలా వుంటుందో ఢిల్లీలో అమిత్షాకి చూపిస్తా..YS Jagan on Niti Aayog Meet AP Status issue

6నేను వార్నింగ్ ఎలా వుంటుందో ఢిల్లీలో అమిత్షాకి చూపిస్తా..YS Jagan on Niti Aayog Meet AP Status issue..
YS Jagan on Niti Aayog Meeting demands special status for Andhra Pradesh l Tollywood book

YSJagan #APCM2019 #TollywoodBook

Advertisement